Tomáš Bouček

Od roku 2010 provádím samostatná měření a vyhodnocování výsledků, od roku 2017 pak studie a návrhy umělého osvětlení.

Ing. Pavel Bouček

Světelnou technikou se zabývám profesně od roku 2003 po úspěšném ukončení studií na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Jsem držitelem certifikátu „Metrolog II. kvalifikačního stupně“