More Information

Světelnou technikou se zabývám profesně od roku 2003 po úspěšném ukončení studií na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Jsem držitelem certifikátu „Metrolog II. kvalifikačního stupně“ v oboru měření umělého a denního osvětlení, který vystavuje Česká metrologická společnost. Měření umělého a denního osvětlení provozuji od roku 2010. Provádím samostatná měření, studie, návrhy, konzultace.


  • Designation: konzultant
  • Name: Ing. Pavel Bouček